Velkommen til Møns Gospelkor et sprudlende Gospelfælleskab


Hvem er vi: 

Møns Gospelkor er et kor på 50 sangglade og humørsmittende Gospelsangere, som vægter og har fokus på den gode stemning, højt humør og et godt fællesskab med plads til alle. Dette er også grunsessensen og tankerne bag koret.

Vi samles fra nær og fjern hver onsdag aften fra 19 - 21 i Kalvehave Kirke.

Hvem kan synge med? Det kan ALLE – der er ingen optagelsesprøve og du behøver ikke at have erfaring med sang/kor, eller at have modtaget undervisning før. Det kan dog være en fordel at du kan ramme tonerne nogenlunde rent og kan lytte til din stemmegruppe.

Hvem er første styrmand 

Stefan Ægidius overtog korledelsen i marts 2022 og har siden da ledet og dirigeret koret med sin passioneret og engageret tilgang.  På sit CV kan Stefan b.la. skrive: Sangskriver og komponist, musiklærer, sangunderviser og har mere end 20 års erfaring som Gospelkorleder.

Stefan er korleder for i alt fem kor rundt om på Sydsjælland. Vi nyder godt af både hans erfaring og samarbejdet korene imellem. 

Korsæson:

Der er opstart 2 gange årligt.

- Næste Sæsonopstart

Forårs sæson: Opstart d. 24 januar – 29. Maj - 2024
Efterårs sæson: Opstart d. 28 August – 11. December – 2024


Af hensyn til sæsonens kommende koncerter går koret i arbejdes-lejr pr. 21 Feb. Der er derfor lukket for tilgang  fra 21 Feb og til næste sæson opstart i August 2024.


Koncerter: 

Vi afholder i samarbejde med Kalvehave kirke, 2 koncerter om året - én ved hver sæsonafslutning. 

Derudover kommer der løbende koncerter, man kan deltage i som kormedlem.

 

                               Gospelsang gør bare noget godt for ens humør.

                      Det er en fest at være med, det giver en fællesskabsfølelse,

                      et stærkt sammenhold, folk i næsten alle aldre er en del af Koret.

                                      Dog skal du være over 16 og under 200 år.                

                                  Så kom og prøv det af – vi glæder os til at se dig. 
                                                                       
OBS!!! Der er indkaldt til generalforsamling for korets medlemmer d. 13.03.2024 i Kalvehave Kirke fra 18-19

               Tilmelding og mere info finder du under begivenheder på vores interne facebookside

               Møns Gospelkor Intern.

                                                                   
                                                                   Vedtægter for Møns Gospelkors forening.

 

 • 1. Foreningens navn er MØNS GOSPELKOR
 • 2. Foreningens formål er at støtte og styrke arbejdet i Møns Gospelkor samt at udbrede interessen for gospel ved udadvendte aktiviteter. 
 • 3. Enhver der har interesse i at støtte foreningens formål, kan optages som medlem. 
 • 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.         

              Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages                          varsel på medlemsiderne på Møn Gospelkors hjemmeside.           

                  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
 1. Når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt
 2. Når mindst ¼ medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.
 • 6. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende medlemmer. Alle medlemmer har 1 stemme. Ændringer i foreningens love kan dog kun vedtages med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen. Kan dette ikke opnås, kræves der en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer kan gennemføres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende medlemmer. 
 • 7. Bestyrelsen består af 4 – 5 medlemmer medmindre korlederen ønsker at være medlem. I så fald er korlederen født medlem, og bestyrelsen vil da bestå af 5 – 6 medlemmer over 18 år. 

          Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

          Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, således at 2                                                 bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år og 2 det efterfølgende år. Til den først valgte bestyrelse vælges dog efter et år

          2  bestyrelsesmedlemmer.     

          Hvert år vælges 2 suppleanter og 1 revisor. 

 • 8. Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab. Indkomne midler skal opbevares på Bank/Sparekasse eller girokonto. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskab løber dog fra stiftelsen d. 9.1. 2001. Regnskabet skal foreligge til revision senes 4 uger før den ordinære generalforsamling. 
 • 9. Bestyrelsen afgør selv, hvor store beløb der kan tildeles til de enkelte arrangementer og initiativer.
 • 10. Foreningen kan opløses, når 2/ 3 af de fremmødte medlemmer, på en særlig dertil indkaldt generalforsamling stemmer derfor. I så tilfælde træffer den samme general-forsamling bestemmelse af foreningens midler. 
 • 11. Vedtægterne har gyldighed fra foreningens oprettelse den 9. januar 2001. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 9. januar 2001.